Edukacja poprzez obserwację i uczestnictwo, a to zostało zapewnione dzięki Angażującej Grze Leśnej i wielkoplanszowej. Ciekawa inicjatywa zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach NOWEFIO.

📌https://www.facebook.com/novaperspektywa/videos/570527818607867

Kategorie: Promocja